Unia Europejska
European Union

WEB - anatomy

Subsidies

Cele projektu

Celem projektu jest uzyskanie wsparcia finansowego dla przedsiębiorstwa, które obejmować będzie zakup licencji na wysoce innowacyjną technologię dedykowaną ochronie sesji internetowej klienta.

Planowane efekty

Oczekiwanym efektem nabywanej technologii jest wdrożenie syntetycznego rozwiązania software’owego służącego zabezpieczaniu przeglądarki oraz sesji podczas korzystania z usługi internetowej przez użytkowników końcowych (np. bankowości internetowej, telewizji VOD itp.) bez konieczności wykorzystania specjalistycznego hardware’u oraz angażowania użytkownika w obsługę systemu bezpieczeństwa. Technologia, pozwoli na silniejszą ochronę interfejsu użytkownika, rozszerzenie dotychczas stosowanej powszechnie ochrony o zabezpieczenie przed konkretnymi atakami logiki biznesowej wykorzystywanymi przez hakerów, jak np. nabywanie poświadczeń, podszywanie się pod stronę www, przechwytywanie sesji, czy podmianą sygnału streamingu.

Wartość projektu

2 158 700,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich

789 750,00 PLN